Cửa Đi Mở Trượt, Cửa Đi Lùa.

Cửa đi mở trượt không chiếm diện tích căn phòng,
Phù hợp với những nơi diện tích hẹp.
Có thể mở trượt trên khuôn, ray INOX, ray treo.
Đóng mở dễ dàng. Cánh âm không bằng cửa đi mở quay.
Điểm yếu dễ bị đột nhập nếu sử dụng khóa đa điểm, do kết cấu khóa không an toàn.
Số lượng cánh tùy thuộc vào độ rông của cửa và thiết kế.


Cửa Đi Mở Trượt, Cửa Đi Lùa.

Cửa Đi Mở Trượt, Cửa Đi Lùa.

Cửa Đi Mở Trượt, Cửa Đi Lùa.

Cửa Đi Mở Trượt, Cửa Đi Lùa.